Uitwerking plannen

De opnamegegevens worden uitgewerkt in een tekenprogramma. Uit dit programma volgen de plantekeningen bestaand en nieuw, principe details, calculatiehoeveelheden en afwerkstaten. Net wat nodig is om de plannen te verduidelijken.

Met een kleine uitbreiding zijn de stukken tevens geschikt te maken voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.