Opname

De werkzaamheden beginnen bij een goede opname. Inventariseren welke stukken er aanwezig zijn. Wat zijn de gewenste plannen? Wat kunnen wij aan planvorming nog toevoegen? En wellicht is een goede inmeting noodzakelijk omdat er nagenoeg geen bestaande gegevens van het pand aanwezig zijn.