Budgetten & bouwkosten

Met de gegevens uit het tekenprogramma stellen wij de budgetteringen / ramingen / calculatie vast van het bouwproject.

Hierboven zie je drie verschillende benamingen. Het verschil in benamingen geeft de snelheid van calculeren aan. Vaak is het vaststellen van het budget het eerste waarmee de haalbaarheid van een plan getoetst wordt. In een later stadium kan dit verder verdiept worden tot een fijnere begroting.

De budgettering dient tevens als werkomschrijving voor de bouw. Hierin staat waar/hoe er met welke materialen gewerkt gaat worden.